αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

30.11.2021
Πίνακες Κατάταξης της υπ΄αρίθμ. 1117/18-10-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΣΜΕ 1/2021)
29.11.2021
Απολογιστικό πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 22-26 Νοεμβρίου 2021 στην Περ.Πελ/νήσου
26.11.2021
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 29/11/21-03/12/21 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
23.11.2021
Απολογιστικό πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 15-19 Νοεμβρίου 2021 στην Περ.Πελ/νήσου
19.11.2021
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 22-26 Νοεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
17.11.2021
Απολογιστικό πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 02-12 Νοεμβρίου 2021 στην Περ.Πελ/νήσου
12.11.2021
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 15-19 Νοεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
08.11.2021
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 8-12 Νοεμβρίου 2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
22.10.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Μητρώο Συνεργατών
18.10.2021
Αποφάσεις Ένταξης Δημοσιών Έργων ΤΠ Αλιείας
18.10.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υπ΄αρίθμ. 1117/18-10-2021 - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
14.10.2021
Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων CLLD / LEADER Αλιείας
07.10.2021
Υπογραφή Προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια Πελοποννήσου
17.09.2021
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας Α.Ε.Α. ΟΤΑ
06.09.2021
Έκδοση οριστικού πίνακα κατάταξης Δημοσίων έργων CLLD/LEADER Αλιείας
09.08.2021
Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 3/2021
04.08.2021
Τελικός Πίνακας Αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα CLLD/LEADER
30.07.2021
Συμπληρωματική Χρηματοδότηση για τα Ιδιωτικά Έργα του CLLD/LEADER της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ
30.07.2021
Έκδοση προσωρινού πίνακα κατάταξης Δημοσίων έργων CLLD/LEADER Αλιείας
21.07.2021
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Δυτικής Μάνης
08.07.2021
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Καλαμάτας
06.07.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Σύμβουλος Αξιολόγησης Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER
16.06.2021
Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 2/2021
20.05.2021
Υποβολή προτάσεων - 1η Πρόσκληση CLLD/LEADER Αλιείας Μεσσηνίας (Δημόσιες Επενδύσεις)
11.05.2021
Διακήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 1/2021
29.04.2021
Ανακοίνωση παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος περί επικαιροποίησης - διεύρυνσης μητρώου συνεργατών
27.04.2021
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Οιχαλίας
16.04.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την κατασκευή ιστοσελίδας
01.04.2021
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου - Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.
26.03.2021
Επικαιροποίηση-διεύρυνση μητρώου συνεργατών
22.03.2021
30 χρόνια ζωντανεύοντας την ύπαιθρο
19.03.2021
Παράταση 1ης πρόσκλησης Δημοσίων Έργων CLLD/LEADER Αλιείας
25.02.2021
Ανακοίνωση παράτασης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος επικαιροποίησης - διεύρυνσης μητρώου συνεργατών
23.02.2021
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού
19.01.2021
Ορισμός νέου διευθύνοντος συμβούλου
13.01.2021
Νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Δ/νων Σύμβουλος
11.01.2021
Υλοποίηση Ιδιωτικών Έργων CLLD/LEADER
28.12.2020
Παράταση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Δ/νων Σύμβουλος
18.12.2020
1η Τροποποίηση Πρόσκλησης Δημοσίων Έργων CLLD / LEADER Αλιείας
17.12.2020
Επικαιροποίηση-διεύρυνση μητρώου συνεργατών
15.12.2020
Μετασχηματισμός Αναπτυξιακής Μεσσηνίας σε Αναπτυξιακό Οργανισμό
15.12.2020
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Δ/νων Σύμβουλος
09.12.2020
Υπογραφή Συμβάσεων Έργων Ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD LEADER
24.11.2020
Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ
27.10.2020
Τελικός πίνακας αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης Έργων Ιδιωτικού Χαρακτήρα Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 2014- 2020
01.10.2020
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 1-31 Οκτωβρίου 2020
22.09.2020
Πίνακας Αποτελεσμάτων 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων CLLD/LEADER
08.09.2020
Συνοπτικός (πρόχειρος) διαγωνισμός του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΩΝ ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ για την ανάδειξη αναδόχων προμήθειας στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020, Μέτρο 19, CLLD/LEADER
01.09.2020
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 1-30 Σεπτεμβρίου 2020
26.08.2020
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ
11.08.2020
Προσωρινά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Ιδιωτικών Παρεμβάσεων CLLD/LEADER
31.07.2020
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 3-31 Αυγούστου 2020
23.07.2020
Πρόσκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΑΕ ΟΤΑ
30.06.2020
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 1-31 Ιουλίου 2020
24.06.2020
Επικαιροποίηση - Διεύρυνση Μητρώου Συνεργατών
16.06.2020
Ολοκλήρωση διαδικασίας υπογραφής συμβάσεων Έργων Δημοσίου χαρακτήρα CLLD LEADER
06.06.2020
Υπογραφή Συμβάσεων Έργων Δημοσίου χαρακτήρα CLLD LEADER
29.05.2020
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 1-30 Ιουνίου 2020
25.05.2020
Υπογραφή Συμβάσεων Έργων Δημοσίου χαρακτήρα CLLD LEADER
30.04.2020
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 4-29 Μαϊου 2020
28.04.2020
Αποφάσεις ένταξης δημοσίων επενδύσεων τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER
13.04.2020
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 13-30 Απριλίου 2020
07.04.2020
Οριστικά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων CLLD/LEADER
06.04.2020
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών 6-10 Απριλίου 2020
12.12.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
27.11.2019
Προσωρινά αποτελέσματα 1ης Πρόσκλησης Δημοσίων Παρεμβάσεων CLLD/LEADER
01.10.2019
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Οκτωβρίου
01.10.2019
Σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
09.09.2019
Ολοκλήρωση υποβολής επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικού χαρακτήρα CLLD/LEADER
02.09.2019
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Σεπτεμβρίου
09.08.2019
Διευκρινίσεις για τις μακροχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο του CLLD/LEADER
09.08.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος - Ορκωτοί Ελεγκτές
08.08.2019
Ανακοίνωση περί μη παράτασης της 1ης Πρόσκλησης του Τ.Π. CLLD/LEADER για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα
31.07.2019
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Αυγούστου
10.07.2019
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
01.07.2019
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Ιουλίου
01.07.2019
Ενημερωτική Εκδήλωση στη Μεσσήνη: 1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων προγράμματος CLLD/LEADER
19.06.2019
Ενημερωτική Εκδήλωση στο Μελιγαλά: 1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων προγράμματος CLLD/LEADER
11.06.2019
1η Τροποποίηση ΚΥΑ Τουριστικών Καταλυμάτων
07.06.2019
1η Τροποποίηση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 LEADER για ιδιωτικά έργα
03.06.2019
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Ιουνίου
02.05.2019
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Μαΐου
22.04.2019
1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 LEADER για ιδιωτικά έργα
17.04.2019
Ενημερωτική Εκδήλωση στην Κυπαρισσία: 1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων προγράμματος CLLD/LEADER
11.04.2019
Ενημερωτική Εκδήλωση στην Καρδαμύλη: 1η προκήρυξη ιδιωτικών έργων προγράμματος CLLD/LEADER
04.04.2019
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών Απριλίου
20.08.2018
Πίνακας Αιτήσεων Στήριξης 1ης Πρόσκλησης LEADER/CLLD Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα
02.08.2018
Ανοικτός Διεθνής Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός \"Προμήθεια Καταπολέμησης Κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος Δήμων της Π.Ε. Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020
18.07.2018
1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα - Δελτίο τύπου
22.06.2018
Παράταση υλοποίησης συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 4
22.06.2018
Παράταση υλοποίησης συνεχιζόμενων πράξεων Άξονα 3
23.05.2018
1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα
09.05.2018
Διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης Leader (Δημόσια Έργα)
04.05.2018
Διεξαγωγή ενημερωτικής εκδήλωσης Leader (Δημόσια Έργα)
31.01.2018
Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας
29.12.2017
Παράταση ανειλημμένων υποχρεώσεων έργων Άξονα 4 ΠΑΑ 2007-2013, στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020
02.11.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με Πολιτικό Μηχανικό Π.Ε.
02.11.2017
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Σύμβασης Μίσθωσης Έργου με Δασολόγο Π.Ε.
05.07.2017
Συγκρότηση σε σώμα νέου Διοικητικού Συμβουλίου
19.01.2017
Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος CCLD/LEADER Μεσσηνίας
07.12.2016
Θεσμικό πλαίσιο CLLD-Leader 2014-2020
16.09.2016
Υποβολή Φακέλου B του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD
21.07.2016
Υποβολή Φακέλου Α του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD
05.07.2016
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
29.06.2016
Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας με το ΤΕΙ Πελοποννήσου
22.06.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση στους Γαργαλιάνους: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
20.05.2016
Διακήρυξη για το έργο: Καθαρισμοί οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας από κοπή δέντρων
20.05.2016
Διακήρυξη για το έργο: Εργασίες καθαρισμού τμημάτων εθνικού & βασικού επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας
25.04.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση στα Αρφαρά: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
25.04.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση στην Κυπαρισσία: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
21.04.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση στην Κορώνη: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
19.04.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση στην Καρδαμύλη: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
14.04.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση στη Μεσσήνη: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
13.04.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση στην Πύλο: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
12.04.2016
Σχεδιασμός πρότασης για το C.L.L.D. Μεσσηνίας- Θεματικές συναντήσεις
11.04.2016
Ενημερωτική Εκδήλωση στο Μελιγαλά: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
08.04.2016
Εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για το νέο Πρόγραμμα CLLD 2014-2020
29.03.2016
1η Ενημερωτική Εκδήλωση: Σχεδιάζοντας τη νέα πρόταση Leader 2014-2020 - C.L.L.D.
16.02.2016
Υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης με Δήμο Δυτικής Μάνης
23.12.2015
Κατάταξη υποψηφίων δράσης L-321-2 στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης του Τ.Π. Leader μετά την εξέταση της υποβληθείσας ένστασης
30.09.2015
Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων της 6ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος Leader έπειτα από τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ
04.08.2015
Υποβληθείσες προτάσεις στο πλαίσιο της 6ης Πρόσκλησης LEADER
17.07.2015
Συνεδρίαση Επαναληπτικής Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
13.07.2015
Παράταση 6ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος LEADER
30.06.2015
Πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
09.06.2015
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος- Ελεγκτικές εταιρείες
08.06.2015
Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
14.05.2015
6η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER
29.04.2015
Αποτελέσματα αξιολόγησης των προτάσεων της 5ης πρόσκλησης του τοπικού προγράμματος Leader έπειτα από τη διενέργεια του δειγματοληπτικού ελέγχου από την ΕΥΕ ΠΑΑ
09.02.2015
Υποβληθείσες προτάσεις στο πλαίσιο της 5ης Πρόσκλησης LEADER
16.01.2015
Παράταση 5ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος LEADER
14.11.2014
5η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER
03.10.2014
Διατοπικό Σχέδιο: Το βιολογικό τραπέζι στη νοτιοδυτική Ελλάδα
20.08.2014
Προκήρυξη θέσεως Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου για το πρόγραμμα Leader
19.08.2014
Διακήρυξη για το έργο: Α) Γεωτεχνική Αναγνώριση για τη Βελτίωση της 1ης Ε. Ο. Καλαμάτας – Άγιος Νικόλαος Μάνης (παράκαμψη Κάμπου και Σταυροπηγίου), Β) Γεωτεχνική Μελέτη Περιφερειακού Ιατρείου Άριος
04.07.2014
Πρόσκληση Επαναληπτικής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
10.06.2014
Οδηγίες υλοποίησης δημοσίων έργων Leader
06.06.2014
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
05.06.2014
Ισολογισμός 2013
14.04.2014
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 4ης Πρόσκλησης τοπικού προγράμματος LEADER
01.04.2014
Διακήρυξη για το έργο: Α) Γεωτεχνική Αναγνώριση για τη Βελτίωση της 1ης Ε. Ο. Καλαμάτας – Άγιος Νικόλαος Μάνης (παράκαμψη Κάμπου και Σταυροπηγίου), Β) Γεωτεχνική Μελέτη Περιφερειακού Ιατρείου Άριος
05.02.2014
Υποβληθείσες προτάσεις στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης LEADER
28.12.2013
Αποτελέσματα αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 3ης Πρόσκλησης τοπικού προγράμματος LEADER
30.11.2013
4η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER
25.11.2013
Νέα διακήρυξη μελέτης <Σήμανση Αξιοθέατων της ζωής στο Μεσσηνιακό Ελαιώνα>
02.11.2013
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων 2ης Πρόσκλησης τοπικού προγράμματος LEADER
19.10.2013
Διακήρυξη μελέτης <Σήμανση Αξιοθέατων της ζωής στο Μεσσηνιακό Ελαιώνα>
26.07.2013
Αναπτυξιακή Σύμπραξη Δίκτυο για την απασχόληση
19.07.2013
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών έτους 2013
21.06.2013
Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης
06.06.2013
Ισολογισμός 2012
30.04.2013
Υποβληθείσες προτάσεις στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης LEADER
23.04.2013
Παράταση Πρόσκλησης Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ)
22.03.2013
Παράταση 3ης Πρόσκλησης Τοπικού Προγράμματος LEADER
07.03.2013
Ενημερωτικές Εκδηλώσεις για τον Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ)
28.02.2013
Νέα Πρόσκληση Άξονα 3 (πρώην ΟΠΑΑΧ) - Μέτρα 311,312,313
07.02.2013
Τελικός πίνακας υποβληθεισών προτάσεων στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης Leader
07.02.2013
Προκήρυξη θέσεως Δασολόγου - Περιβαλλοντολόγου για το πρόγραμμα Leader
01.02.2013
Ενημερωτική Εκδήλωση για το πρόγραμμα Leader στην ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ (4-2-2013)
21.01.2013
Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER στο Δήμο Μεσσήνης (17-1-2013)
14.01.2013
3η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER
07.01.2013
Υποβληθείσες προτάσεις στο πλαίσιο της 2ης πρόσκλησης LEADER
21.12.2012
Ενημερωτική Εκδήλωση στο πλαίσιο του προγράμματος LEADER στο Δήμο Πύλου Νέστορος (27-12-2012)
14.12.2012
Ενέργεια στην εργασία -υποβολή αιτήσεων
03.12.2012
Παράταση 2ης Πρόσκλησης τοπικού προγράμματος leader
03.12.2012
Εργαστήριο Διαβούλευσης της Πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ»
19.09.2012
2η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER-Δράσεις Δημοσίου χαρακτήρα
11.09.2012
Τοπικό Πρόγραμμα Leader - Ενημερωτική συνάντηση ενόψει της 2ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έργα παρεμβάσεων δημοσίου χαρακτήρα
07.09.2012
Αναπτυξιακή Σύμπραξη ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ
18.04.2012
Πρόγραμμα Leader- Ανακοίνωση εξαίρεσης επενδυτικής πρότασης
22.11.2011
2η Πρόσκληση Μέτρου 123Α
12.09.2011
Ανακοίνωση οριστικών αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων τοπικού προγράμματος LEADER
04.08.2011
Ανακοίνωση αποτελεσμάτων αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων τοπικού προγράμματος LEADER
20.01.2011
Εκλογή νέου Προέδρου εταιρείας
10.01.2011
Υποβληθείσες προτάσεις στα πλαίσια της 1ης πρόσκλησης LEADER
29.12.2010
Καμία παράταση στην καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή επενδυτικών σχεδίων στο LEADER
29.12.2010
Σχέδιο Ανάδειξης Γέφυρας Μαυροζούμενας Δήμου Μελιγαλά
28.12.2010
Σύνταξη Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων στο Δήμο Αβίας
20.12.2010
Δράσεις Αποκατάστασης Πυρόπληκτων Περιοχών
20.12.2010
Σχέδιο Ανάδειξης Γέφυρας Μαυροζούμενας Δήμου Μελιγαλά
22.11.2010
Προγραμματική Σύμβαση «Σχέδιο καταγραφής, ανάδειξης και διασύνδεσης πολιτισμικών χώρων Δήμου Ιθώμης»
19.11.2010
Ενημερωτική Εκδήλωση για Μηχανικούς, Οικονομολόγους-Λογιστές, Γεωτεχνικούς στα πλαίσια του leader
05.11.2010
1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Τοπικού Προγράμματος LEADER
12.10.2010
Ενημερωτική Εκδήλωση στα πλαίσια του προγράμματος LEADER στο Δήμο Μεσσήνης (11-10-2010)
08.10.2010
Άξονας 3 (Πρώην ΟΠΑΑΧ) - Παράταση προθεσμίας υποβολής προτάσεων
30.09.2010
Συνεδρίαση Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος LEADER
3.2.2010
Δελτίο Τύπου
Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που ισχύει για τον άξονα 4 (προσέγγιση LEADER) προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη 2007-2013 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΝ.ΜΕΣ.Α.Ε.ΟΤΑ συγκρότησε σχετική επιτροπή με τίτλο Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος LEADER (ΕΔΠ LEADER) στην οποία συμμετέχουν οι κάτωθι φορείς που εκπροσωπούν κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους:
..
CLLD/LEADER
..
Προτεραιότητα 4 Αλιεία