αρχική η εταιρία
δραστηριότητες
CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
αναθέσεις ολοκληρωμένες εκδόσεις

δραστηριότητες > προγραμματικές συμβάσεις

Διερεύνηση κατασκευής ανισόπεδου κόμβου στην Αρκαδική Πύλη
Πρόγραμμα ανάπτυξης προστασίας εκβολών <Μουρτιά> Δήμου Μεσσήνης
Εργασίες καθαρισμού τμημάτων του βασικού οδικού δικτύου, συλλογή & απομάκρυνση νεκρών ζώων στο Ν.Μεσσηνίας
Πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών με πεδίο εφαρμογής περιοχές του αστικού συστήματος των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας για την τριετία 2018-2020
Καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για το έτος 2012 με πεδίο εφαρμογής Δήμους της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου
Διαχείριση Κωνωποειδών στο Νομό Μεσσηνίας για το έτος 2011

Σκοπός της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης είναι η υλοποίηση ενεργειών ώστε με ορθό και ολοκληρωμένο επιστημονικό τρόπο να γίνει διαχείριση του προβλήματος της όχλησης από πληθυσμούς κωνωποειδών στο Νομό Μεσσηνίας.Εκπόνηση Σχεδίου αποκατάστασης, σήμανσης και ανάδειξης παλιών μονοπατιών Δήμου Δυτικής Μάνης
Εκπόνηση Σχεδίου Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Παραλίας Δήμου Αυλώνος
Σκοπός της Προγραμματικής Σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, του Δήμου Αυλώνος και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ είναι η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης ακτομηχανικής μελέτης στην οποία θα γίνει λεπτομερής ανάλυση φαινομένων όπως προσαμμώσεις - διαβρώσεις ακτών, θα προσδιορίζεται ο ρυθμός μεταβολής τους και η συχνότητα εμφάνισής τους, ενώ θα προτείνεται ο ενδεδειγμένος τύπος έργων για την προστασία των ακτών.
Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Νομού Μεσσηνίας
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης υλοποιείται η πράξη που αφορά στη Λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως δομή στήριξης της επιχειρηματικότητας.
Εκπόνηση Σχεδίου Αντιδιαβρωτικής Προστασίας Παραλίας Δήμων Μεθώνης- Αίπειας
Σκοπός είναι μέσω της συγκεκριμένης προγραμματικής σύμβασης να προωθηθεί η σύνταξη μιας ολοκληρωμένης ακτομηχανικής μελέτης στην οποία θα γίνεται λεπτομερή ανάλυση φαινόμενων όπως προσαμμώσεις/διάβρωσης των ακτών, θα προσδιορίζεται ο ρυθμός μεταβολής τους/συχνότητα εμφάνισης καθώς επίσης και θα προτείνεται ο ενδεδειγμένος τύπος έργων για την προστασία των ακτών των συμβαλλόμενων Δήμων (Αίπειας, Μεθώνης).


Εκπόνηση Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Μελιγαλά

Σκοπός της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι η διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων επιστημονικά τεκμηριωμένων για την χωροταξική θεώρηση του Δήμου, ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών δεδομένων του, καθώς και η οριοθέτηση της πολεοδομικής του οργάνωσης και των χρήσεων γης.Εκπόνηση Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ.Ιθώμης

Σκοπός της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι η διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων επιστημονικά τεκμηριωμένων για την χωροταξική θεώρηση του Δήμου, ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών δεδομένων του, καθώς και η οριοθέτηση της πολεοδομικής του οργάνωσης και των χρήσεων γης.Εκπόνηση Σχεδίου Χωρικής & Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτών Πόλεων (ΣΧΟΟΑΠ) Δ. Αβίας

Σκοπός της εν λόγω προγραμματικής σύμβασης είναι η διατύπωση ολοκληρωμένων προτάσεων επιστημονικά τεκμηριωμένων για την χωροταξική θεώρηση του Δήμου, ο προσδιορισμός των αναπτυξιακών δεδομένων του, καθώς και η οριοθέτηση της πολεοδομικής του οργάνωσης και των χρήσεων γης.Εκπόνηση Σχεδίου Ανάδειξης Γέφυρας Μαυροζούμενας
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ο Δήμος Μελιγαλά και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη:
Κατάρτιση Σχεδίου Καταγραφής, Ανάδειξης & Διασύνδεσης Πολιτισμικών Χώρων Δήμου Ιθώμης
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ο Δήμος Ιθώμης και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη:

Σχέδιο Καταγραφής & Διαχείρισης Γεωργικών Πλαστικών Απορριμμάτων
Ολοκληρώθηκε και παραλήφθηκε  το \"Σχέδιο  καταγραφής και διαχείρισης γεωργικών πλαστικών απορριμμάτων\"   το οποίο συντάχθηκε από την Αναπτυξιακή Μεσσηνίας μέσω σχετικής προγραμματικής σύμβασης η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ των Δήμων Αυλώνος, Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας, Φιλιατρών, Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νομού Μεσσηνίας και της εταιρείας.
Σχέδιο Βελτίωσης της 38ης Επαρχιακής Οδού Σουληνάρι-Κρεμμύδια-Κορυφάσιο έως 9η Εθνική Οδό, όρια Ν.Ηλείας-Καλό Νερό-Κυπαρισσία-Πύλος-Μεθώνη
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Μεσσηνίας, ο Δήμος Νέστορος, ο Δήμος Χιλιοχωρίων και η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας - Αναπτυξιακή Α.Ε.ΟΤΑ λαμβάνοντας υπόψη:
Προγραμματική Σύμβαση «Οικοανάπτυξη Νέδας»
Η εν λόγω σύμβαση έχει υπογραφεί μεταξύ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ηλείας, της Ηλειακής ΑΕ Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας-Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ.
Προγραμματική Σύμβαση «Αειφορική Διαχείριση της Μεσσηνιακής Νέδας»
Σκοπός της σύμβασης, η οποία έχει υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου, της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας, των Δήμων Δωρίου, Αυλώνος, Είρας & της ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ...
Σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών
1. Σύνταξη ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών περιοχών: α) Φαραγγιού Νέδας, β) Σαπιέντζας, Σχίζας Ακρωτηρίου Ακρίτας, γ) Θαλάσσιας Περιοχής Στενού Μεθώνης
2. Παρουσίαση – Διαβούλευση των ανωτέρω μελετών και της ήδη εκπονηθείσης μελέτης για την περιοχή λιμνοθάλασσας Πύλου(Διβάρι), νήσος Σφακτηρίας, Άγιος Δημήτριος με σκοπό την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης