αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD
 Αλιεία
leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
περιοχή παρέμβασης θεσμικό πλαίσιο σχέδια συνεργασίας

Αλιεία > δράσεις στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ


ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΤΘΑ


Δράσεις του Μέτρου 4.2: Εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής Ανάπτυξης (άρθρο 63 Κανονισμού 508/2014)

Στα  πλαίσια εφαρμογής του Μέτρου 4.2 του τοπικού προγράμματος “Μεσσηνία 2020”, προτείνονται οι εξής δράσεις:

4.2.1.: Ενισχύσεις αλιέων για δράσεις στήριξης του αλιευτικού τουρισμού

4.2.2.: Επιχειρήσεις διαφοροποίησης αλιευτικής δραστηριότητας

4.2.3.: Επιχειρηματικότητα και συνεργασία στήριξης της προστιθέμενης αξίας των παράκτιων περιοχών και εσωτερικών υδάτων της Μεσσηνίας

4.2.4.: Συνεργασία και στήριξη μεγιστοποίησης της συμμετοχής της αλιείας στη βιώσιμη ανάπτυξη

4.2.5.: Υποδομές ενθάρρυνσης τουριστικής δραστηριότητας στις ζώνες αλιείας για τη Μεσσηνία 2020

4.2.6.: Βελτίωση ποιότητας ζωής και ανάδειξη τοπικής ταυτότητας στις ζώνες αλιείας του προγράμματος Μεσσηνία 2020