αρχική η εταιρία δραστηριότητες CLLD  Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία
νέα
english

νέα

09.08.2019

Διευκρινίσεις για τις μακροχρόνιες μισθώσεις στο πλαίσιο του CLLD/LEADER


Σχετικά αρχεία:

Απάντηση σε ερωτήματα
Απόφαση 749/2014 Αρείου Πάγου
Ιδιωτικό Συμφωνητικό Επαγγελματικής Μίσθωσης
Διευκρίνιση