αρχική η εταιρία δραστηριότητες
CLLD
 Αλιεία leader 2007-2013 χρήσιμοι σύνδεσμοι επικοινωνία νέα english
γενικά διαδικασία επιλογής τοπικής στρατηγικής εγκεκριμένο τοπικό πρόγραμμα επιτροπή διαχείρισης προγράμματος περιγραφή υποδράσεων - κριτήρια επιλογής (απόσπασμα εγκεκριμένου τοπ. προγράμματος) θεσμικό πλαίσιο προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανειλημμένες υποχρεώσεις έργων 1η Πρόσκληση για την Υποβολή Προτάσεων Παρεμβάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα 1η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Μέτρου 19 LEADER για ιδιωτικά έργα υλοποίηση δημοσίων έργων υλοποίηση ιδιωτικών έργων

CLLD > σχέδια συνεργασίαςΔράσεις στο πλαίσιο εφαρμογής του υπο-μέτρου 19.3


Αντίστοιχα στα  πλαίσια εφαρμογής του υπομέτρου 19.3 του τοπικού προγράμματος ΜΕΣΣΗΝΙΑ 2020, προτείνονται οι εξής δράσεις:

19.3.1.: Δρόμοι Κρασιού Πελοποννήσου

19.3.2.: Βιολογικό Τραπέζι Νοτιοδυτικής Ελλάδας II

19.3.3.: Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές ΙΙ

19.3.4.: Ενώνοντας τους δυναμικούς των Τοπικών Κοινοτήτων

19.3.5.: Διαχρονική Ελληνική Θεατρική Παράδοση

19.3.6.: Διακρατικό: Ελιά και πολιτισμός. Εργαλείο τουριστικής ανάδειξης για τη Μεσσηνία 2020. Εργαλείο ενίσχυσης του branding για τη Μεσσηνία 2020.